zgaś światło

ZARZĄDZENIE NR SP1.021.1.29.KŁ.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Józefa Piłsudskiego w Piasecznie  z dnia 21 maja 2020

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIASECZNIE OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID 19 

 

Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do SP1 Piaseczno

Procedura postępowania podczas wejścia do SP1 Piaseczno  osoby z zewnątrz

Procedura postępowania podczas wychodzenia uczniów z SP1 Piaseczno

Procedura przebywania ucznia w SP1 Piaseczno

Procedura organizacji zajęć w SP1 Piaseczno

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Procedura zgłaszania, rekrutowania i przyjmowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi.

Procedura sprawowania opieki na dziećmi klas I-III-prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych i oddziale przedszkolnym w okresie od 25 maja do odwołania.

Procedura sprawnego przepływu informacji obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

Regulamin korzystania z sali i boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im Józefa Piłsudskiego w Piasecznie w okresie COVID-19.

Procedura przyjmowania i zwrotu książek oraz podręczników  szkolnych i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  w Piasecznie  w czasie epidemii COVID-19

Harmonogram

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl