zgaś światło

Szanowni Rodzice,

 

Organizujemy „Lato w mieście 2024”

 

1. Akcja ,,Lato w mieście 2024” będzie trwała od 1.07.2024 do 12.07.2024 r. (1-5. 07.24 i 8-12.07.24)

2. Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.

3. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowani są uczniowie z klas I-IV.

Karty na akcję „Lato w mieście 2024” można pobrać ze strony internetowej lub sekretariatu Szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły -w terminie 8, 9, 10 maja 2024 r.

4. Odpłatność za wyżywienie wynosi 15 zł/za 1 dzień pobytu.

Rodzic/prawny opiekun wnosi opłatę na konto placówki w dniach 8, 9 i 10 maja 2024r.

Potwierdzenie wpłaty przedkłada w sekretariacie szkoły również w dniach 8, 9 i 10 maja 2024r

Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka.

5. Planujemy zorganizować między innymi:

-wycieczkę autokarową do kina,

-gry i zabawy sportowe,

-wycieczki i spacery po najbliższej okolicy,

-zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, filmowe,

-spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Piasecznie oraz policjantem.

6. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem akcji ,,Lato w mieście 2024", zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

7. Dowód wpłaty za wyżywienie należy złożyć w dniach 8, 9 i 10 maja 2024r

 

Regulamin akcji

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Lato w miescie 2024

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oswiadczenie zgoda samodzielny powrót do domu

 

 

 

 

 

Organizatorzy

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl