zgaś światło

W wyniku umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Piaseczno a Samodzielnym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie dzieci i młodzież naszej szkoły są objęte opieką stomatologiczną w gabinecie stomatologicznym znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl