zgaś światło

Rekrutacja do klasy 1 ogólnorozwojowej sportowej (5 godzin wychowania fizycznego)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie informuje, że od dnia 15.03.2021 rusza rekrutacja do klasy pierwszej ogólnorozwojowej sportowej na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty potrzebne, aby przystąpić do rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej.

 Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie /załącznik nr 1a/

Wniosek o przyjęcie do szkoły umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie /załącznik nr 3a/

Oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów /załącznik nr 4a/

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwskazań do przystąpienia do próby sprawności fizycznej /załącznik nr 5/

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym /załącznik nr 6/

 

Rekrutacja do klasy 4 sportowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie informuje, że od dnia 15.03.2021 rusza rekrutacja do klasy 4 sportowej na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty potrzebne, aby przystąpić do rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej.

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie /załącznik nr 1/

Regulamin klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie /załącznik nr 2/

Wniosek o przyjęcie do szkoły umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie /załącznik nr 3/

Oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów /załącznik nr 4/

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwskazań do przystąpienia do próby sprawności fizycznej /załącznik nr 5/

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym /załącznik nr 6/

 

Rekrutacja do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie informuje, że od dnia 22.02.2021 rusza rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty potrzebne, aby przystąpić do rekrutacji znajdziecie Państwo pod linkiem  https://sp-piaseczno.nabory.pl/ 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno informuje iż z dniem 16 lutego rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego. Dokumentu do pobrania dostępne są pod linkiem https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl..Wniosek należy wypełnić w systemie NABO pod linkiem https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl. 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl