1 Projekt

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu unijnego pt: „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego. Zadaniem nauczycieli jest  prowadzenie zajęć w oparciu o IPNI, w tym z wykorzystaniem metody projektów i metody tekstu przewodniego. Oczekiwane efekty realizacji w/w projektu to:

·         uatrakcyjnienie zajęć szkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interdyscyplinarnych;

·         poprawa wyniku sprawdzianu zewnętrznego poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;

·         uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych;

·         podniesienie kwalifikacji nauczycieli dotyczących umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, głównie metodą projektów i metodą przewodniego tekstu  oraz  z zakresu obsługi wyposażenia do prowadzenia zajęć i przygotowania do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego.

W minionym roku szkolnym do powyższego projektu zostało zakwalifikowanych 19 szkół z terenu województwa mazowieckiego, 31 szkół z województwa świętokrzyskiego, w tym 200 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych oraz 4000 uczniów klas IV.

W naszej szkole  tym projektem objęci są uczniowie klas czwartych i piątych, którzy kontynuują  swój udział. Dzięki realizacji tego projektu szkoła uzyskała nieodpłatnie nowoczesne wyposażenie do pracowni przyrodniczej oraz dwa laptopy.Zajęcia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole.

Koordynatorami projektu są: Dyrektor Krystyna Łęcka (nauczyciel przyrody), Anna Walenciak (nauczyciel przyrody i matematyki),, Bogusława Knotek (nauczyciel przyrody i informatyki), Ewa Brzezik(nauczyciel matematyki), Joanna Kotarska (nauczyciel matematyki), Agnieszka Sobiecka ( nauczyciel informatyki), Ireneusz Rybak (rok szkolny 2013/2014 nauczyciel techniki), Anna Starzyńska (rok szkolny 2014/2015 nauczyciel techniki).Nauczyciele wdrażający w/w program pięciokrotnie uczestniczyli w weekendowych szkoleniach z zakresu: prowadzenia zajęć metodą projektów i metodą tekstu przewodniego, warsztaty z zakresu wykorzystania sprzętu techniczno-dydaktycznego.

Zajęcia prowadzone w ramach powyższego projektu cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, którzy poza nowatorskim spojrzeniem na zagadnienia szkolne, uczą się kreatywności, systematyczności i umiejętności pracy w grupie. Udział w tym przedsięwzięciu integruje uczniów, nauczycieli a także rodziców, ponieważ prace wykonywane są także przez uczniów w domu.

Od 2013 roku wspólnie zrealizowaliśmy następujące projekty:

Projekt 1- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Projekt 2 i 3- Od głębokich dolin do wysokich gór. Róża kierunków.

Projekt 4- Hej, kolęda, kolęda.

Projekt 5 - Sytuacje niebezpieczne - gdyby kózka nie skakała....

Projekt 6 - Czy wszystkie żaby skaczą?

Projekt 7 - W lesie.

Projekt 8 – Dobre rady na odpady.

Projekt 9 - „Nie chcesz mieć w głowie spustoszenia, patrz co bierzesz do  jedzenia”.

 

 2 Projekt

W naszej szkole  realizowany jest Projekt „Nowoczesna szkoła pełna innowacji” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem Projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność projektu polega na prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz wprowadzeniu elementów matematyki (pojęcia matematyczne są łączone z doświadczeniem: zabawą na świeżym powietrzu, nauką poprzez zabawę, gry matematyczne, rymowanki, wierszyki, piosenki).


Joomla templates by a4joomla