Programy własne nauczycieli, które są realizowane w naszej szkole.

1. "Ekonomia dla szóstoklasistów"- autorzy p. Joanna Kotarska, p. Anna Walenciak

Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu klas VI.

 • Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi.
 • Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów.
 • Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych
 • Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety.
 • Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania

2. "Zabawa w teatr" - autor p. Sylwia Ciastoń

Przygotowany jest jest dla uczniów klas młodszych. Uwzględnia wiele form teatralnych- inscenizacje, improwizacje, ćwiczenia dramowe, przedstawienia sceniczne.

 • uczą się odczytywania tekstu literackiego,
 • bogacą swój język,
 • ćwiczą dykcję i siłę głosu,
 • nabywają umiejętności odpowiedniego poruszania się i mówienia na scenie
 • pokonują nieśmiałość i wyzbywają się kompleksów,
 • zaspokajają potrzebę uznania i poczucia własnej wartości,

3. Program adaptacyjny dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w SP1Piaseczno autorzy- nauczyciele klas I-III

Cele programu

 • wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji
 • pokazanie środowiska szkolnego tak, aby dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne
 • stworzenie uczniom poczucia bezpieczeństwa
 • ułatwienie dzieciom przekroczenie progu dom-szkoła
 • skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli
 • integracja zespołu klasowego
 • zawiązywanie dobrych relacji z rodzicami ułatwiających dalszą wspólpracę

4. Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych "Czwartoklasiści na start", autorzy  p. Zenobia Sieradzka, p. Ewa Brzezik

Program został opracowany dla potrzeb uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej, ich rodziców oraz nauczycieli uczących w tych klasach, a także pozostałych pracowników szkoły.

Główne cele programu:

 • wdrażanie ucznia do procesu kształcenia w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
 • zmniejszenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie czwartej
 • przygotowanie uczniów do nowej roli ucznia klasy czwartej
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji w klasach starszych
 • włączenie rodziców do współpracy w realizacji programu
 • stwarzanie rodzicom możliwości wymiany doświadczeń wychowawczych.

5. Program "Nasze wartości" dla uczniów klas IV-VI, autorzy p. Ewa Brzezik, p. Zenobia Sieradzka, p. Bogusława Knotek

Główne cele programu

 • zmotywowanie i wdrażanie uczniów do myślenia o samym sobie, o innych, o świecie i wartościach
 • pomoc uczniom w samodzielnym odnalezieniu tego co ważne w życiu oraz stworzenie okazji do weryfikacji własnych wyborów i postaw

6. "Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas IV-V" autor p. Zenobia Sieradzka

Główne cele programu

 • wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie j. polskiego
 • doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych
 • doskonalenie techniki płynnego i głośnego czytania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • kształcenie umiejętności poprawnej budowy różnych form wypowiedzi pisemnej
 • systematyczne wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji
 • wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów.

7. "Ku wielokulturowej szkole w Polsce Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy)" autorzy Anna Bernacka-Langier, Elżbieta Brzezicka, Stenia Doroszuk, Przemysław Gębal,Barbara Janik-Płocińska, Agnieszka Marcinkiewicz, Ewa Pawlic-Rafałowska, Jolanta Wasilewska-Łaszczuk, Małgorzata Zasuńska.   Prowadząca zajęcia p. Zenobia Sieradzka

8. Program zajęć pozalekcyjnych "Matematyczne rozmaitości" - przygotowanie do Testu Kompetencji po klasie 3. Autor Beata Walczak

Program przewidziany jest do realizacji w I etapie nauczania w klasach trzecich. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas III, którzy przygotowują się do testu kompetencji po klasie III z matematyki. Realizacja programu pozwala nauczycielom na kompleksowe przygotowanie uczniów do testu trzecioklasisty, ze szczególnym naciskiem na rozwiązywanie zadań tekstowych nietypowych i wykorzystujących wiedzę w praktyce. Zajęcia mają angażować dziecko, skłaniać do podejmowania intelektualnych wyzwań i poszukiwać metod pracy koncentrujących się na indywidualizacji i kreatywności. Uczniowie mają działać, przeżywać i odkrywać wspólnie tajniki matematyki.

9. "Z magią na co dzień" realizowany poprzez pracę Samorządu Klas I - III, autor p.  Justyna Peresada-Makara

Program zawiera treści realizujące zadanie wychowania uczniów szkoły podstawowej w aspekcie zasad zdrowego stylu życia, kulturalnego zachowania w codziennych sytuacjach i twórczej ekspresji uczniów w przestrzeni szkolnej. Podejmowane działania maja na celu wykształcić u dzieci świadomość i umiejętność stosowania zasad savoir vivre, dbania o harmonijny rozwój ciała, umysłu i pasji. Odrobinę magii do szkoły wprowadzimy poprzez kolor, smak radość i życzliwość we wzajemnych kontaktach, tak aby wywołać uśmiech, wzbudzić zaciekawieni i sympatię, co zapewnią akcje, plebiscyty i konkursy samorządowe.

10. "Reading is my passion" program promujący czytelnictwo w języku angielskim, autor p. Magdalena Magiera

Główne cele programu:

 • Zainteresowanie uczniów literaturą krajów anglojęzycznych, przybliżenie postaci autorów i najpopularniejszych bohaterów książek.
 • Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci, wzmocnienie samooceny ich możliwości językowych, połączenie nauki z sensownym działaniem.
 • Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni. Nauka myślenia, poprawa koncentracji.
 • Podniesienie kompetencji językowych, doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
 • Zachęcanie do udziału w konkursie czytelniczym „Reading Contest”.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, kształtowanie postaw moralnych oraz kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 11. "Kształtowanie umiejętności słuchania i mówienia poprzez bajki, wiersze, rymowanki i piosenki", autor p. Justyna Peresada – Makara

Program zakłada kształtowanie umiejętności słuchania i mówienia w języku obcym - języku angielskim, poprzez zabawę z literaturą dziecięcą.

Autentyczne formy, kultury anglojęzycznej- bajki, wierszyki, rymowanki i piosenki angażują w proces dydaktyczny w sposób atrakcyjny, nawiązując do ulubionych elementów z życia dzieci. Jednocześnie stanowią środek do poznawania świata, budują świadomość językową oraz rozbudzają wrażliwość interkulturową dzieci.

Gotowość do mówienia oraz aktywny sposób uczenia - poprawności artykulacyjnej i melodii języka, zapewnia powtarzalność form i rytmu, kompatybilne angażowanie zmysłów oraz adekwatny poziom materiału dydaktycznego z jego wartością emocjonalną i społeczną.

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla