zgaś światło

Szanowni Rodzice, 

 

W związku z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piasecznie od 12 do 25 marca 2020 r.  

12 oraz 13 marca 2020 r. w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze,  dla dzieci wymagających szczególnej opieki, pozostających w wyjątkowej sytuacji. 

Od 16 marca 2020 r.  uczniowie nie przychodzą do szkoły. Budynki będą zamknięte dla uczniów. Czynny będzie tylko sekretariat. Zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych bądź  mailowych. 

Wszystkie zajęcia komercyjne, które odbywały się na terenie szkoły będą od 12 marca 2020 odwołane.  

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że uczniowie powinni pozostać w domach i traktować tę nadzwyczajną sytuację jak kwarantannę, a nie ferie. W dniu jutrzejszym, po zebraniu rady pedagogicznej,  poinformujemy w jaki sposób zaplanujemy nauczanie na odległość.  

 

                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                               Krystyna Łęcka  

                                                                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl