zgaś światło

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach 12-25 marca 2020 r.

Przerwa w funkcjonowaniu Naszej Szkoły nie będzie oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcamy uczniów do odpowiedzialnego wykorzystania czasu zawieszenia zajęć szkolnych. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie w wyżej wymienionych dniach będą wspierali uczniów i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. 

Wykorzystane zostaną  następujące rozwiązania: 

  • dziennik elektroniczny; 
  • strona internetowa szkoły,
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez office 365.

Nadmieniamy, iż na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione zostały  e-materiały do wykorzystania do samodzielnej nauki przez uczniów. epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.  

W nawiązaniu do w/w działań, nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy.

Sytuacja jest nietypowa i wszyscy potrzebujemy czasu, żeby się przygotować, ale na pewno będziemy wspierać naszych uczniów. Tym samym, liczymy na Państwa pomoc i współpracę, prosimy o bieżące zapoznawanie się z materiałami i informacjami przesyłanymi przez nauczycieli.

 

                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                        Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie 

 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl