zgaś światło

Szanowni Państwo, 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin, dezorganizację, k i wiele wątpliwości. Często jest to lęk nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny.  

Odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości, pragniemy wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.  

Opracowany został szkielet prostego systemu organizującego system kształcenia internetowego na odległość. Wykorzystane zostały następujące rozwiązania: 

  • dziennik elektroniczny – szczególnie klasy młodsze. 
  • strona internetowa szkoły,
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez office365. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Piasecznie wdrożone zostały zasady pracy z pakietem office 365, a szkoła już w 2018 r, uzyskała certyfikat „Szkoły w chmurze”. 

Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)  

W nawiązaniu do w/w działań, nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy. 

 Nie wymagamy, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Nie będziemy restrykcyjnie rozliczać naszych uczniów z wykonywanych zadań. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły.  Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele   oznaczać   będą zadania, które są   obowiązkowe i  te  które są  dla  chętnych  (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów). Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy,  tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.  

Na naszej stronie internetowej w zakładce dla rodziców umieszczamy dodatkowe informacje dotyczące higieny pracy przy komputerze oraz informacje dotyczące motywowania uczniów do pracy samodzielnej i zdalnej. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.  

Z wyrazami szacunku 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie 

 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl