zgaś światło

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice Naszych Uczniów.

 

Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. wszystkie szkoły pozostaną zamknięte do 10 kwietnia, a od 25 marca 2020 r. zobowiązane są do prowadzenia kształcenia na odległość oraz realizowania podstawy programowej.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie dzięki wdrożeniu w 2018 r. rozwiązań „szkoły w chmurze –office365” udało nam się wypracować różne rozwiązania. Nauczyciele od początku zawieszenia zajęć w szkole są w kontakcie z Państwem, czy przez dziennik elektroniczny, czy też pocztę elektroniczną. Dziękujemy za cenne uwagi i przemyślenia. W kształceniu na odległość testujemy różne rozwiązania, wspólnie bądźmy wsparciem dla naszych uczniów/dzieci.

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela (w klasach I-III przez dziennik elektroniczny, a klasach IV-VIII przez office 365 oraz dziennik elektroniczny) w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W naszej placówce, w zależności od poziomu klasy, wykorzystywane są różne rozwiązania wspomagające zdalną komunikację i naukę:

1. Microsoft office 365 w chmurze,

2. Platformy edukacyjne np: Matzoo, Scholaris, LearningApps, Squla

3. Aplikacje matlandia, quizlet, wordwall, eduelo,

4. strony internetowe:

– gov.pl

– pistacja.tv

– epodręczniki.pl

– online.seterra.com

– gry-geograficzne.pl

– eduelo.pl

-wolnelektury.pl

Książki i materiały edukacyjne dostępne są również bezpłatnie m.in na stronach:

– Cambridge University Press www.cambridge.org/elt/blog

– Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. komandytowa www.uczezdalnie.gwo.pl

– Grupa MAC S.A. www.mac.pl/publikacje

– Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett

– Macmillan anglistaonline.macmillan.pl

– Nowa Era www.nowaera.pl/naukazdalna

– Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome

– Pearson www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

– PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl

– Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

– Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON operon.pl/edukacjazdalna

Metody, formy oraz sposób oceniania w nauczaniu zdalnym. Formy pracy:

- zdalna/on line

- indywidualna wg wskazówek nauczyciela Metody pracy:

- aktywizująca

- z wykorzystaniem technologii informatycznych

Sposób oceniania:

-poprzez program FORMS

- ocenie podlegają przekazane prace/kartkówki/sprawdziany/inne formy wypowiedzi pisemnej

- prace pisemne, karty pracy i inne, przesyłane poprzez pakiet office 365 w ramach programu "Szkoła w chmurze"

- w ocenianiu zdalnym, dopuszcza się również inne formy oceniania prac dzieci, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji życiowej i rodzinnej.

-oceny uzyskiwane przez ucznia będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Szanowni Państwo, bądźcie w kontakcie z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W najbliższych dniach, na stronie internetowej zostanie umieszczona informacja o terminach konsultacji udzielanych przez nauczycieli. Wykorzystujmy dostępne narzędzia służące komunikowaniu się –dziennik oraz pocztę elektroniczną. Tam będą Państwo mogli znaleźć informacje o treściach nauczania oraz postępach dziecka. Pragnę zapewnić, że nauczyciele dokonują modyfikacji zestawu programów nauczania, zmiany dostosowując do bieżącej sytuacji oraz możliwości edukacyjnych oraz życiowych uczniów.

Zdajemy sobie sprawę z wielu ograniczeń i trudności, na jakie narażeni jesteście Państwo i Wasze dzieci, jednocześnie pragniemy zapewnić o życzliwości i wyrozumiałości nauczycieli, wszak również są rodzicami…i też muszą pokonać wiele przeszkód.

Życzymy zdrowia, pogody ducha, pomimo wszystko i budowania dobrych relacji.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie

 

 

 

Zasady dotyczące kształcenia na odległość.

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl