zgaś światło

 

 

ZEBRANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PIASECZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Klasy na Świętojańskiej –wszystkie klasy I-III oraz 4a, 4b,4c,4d,5a,5c,6b,6c,6d,

 

Klasy Al. Kalin: 4e,4f, 4g, 5b,5d,5e,5f,6a, 6e, 6f, 6h,6i; wszystkie klasy VII-VIII

 

W czasie zebrań, nauczyciele pracujący w obu budynkach, pełnią dyżur w budynku szkoły do którego przypisane jest ich wychowawstwo klasy.

 

DATA

KLASY

Rodzaj zebrania

 

4 września poniedziałek

Kl. I –VIII

 

Spotkanie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

12 września

wtorek

Kl. I –III godz.17.30

Budynek Świętojańska

 

Oddział przedszkolny godz.17.30

 

Zebranie organizacyjne

12 września

wtorek

Kl. IV-VIII godz.17.30

Budynek Al. Kalin

Zebranie organizacyjne

 

13 września

środa

Klasy IV-VI godz. 17.30

Budynek Świętojańska

Zebranie organizacyjne

 

24 października

wtorek

Kl. I –III godz.17.30

Budynek Świętojańska

 

Zebranie/Dzień otwarty/według potrzeb

24 października

wtorek

Kl. IV-VIII godz.17.30

Budynek Al. Kalin

Zebranie

25 października

środa

Klasy IV-VI godz. 17.30

Budynek Świętojańska

Zebranie

5 grudnia

wtorek

 

Wszystkie zebrania będą odbywały się w budynku przy ul. Świętojańskiej

Kl. 0-III

 

Wszystkie klasy IV-VIII

 

Godziny zebrań według odrębnego harmonogramu

 

 

Zebranie informacyjne o planowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

 

Kiermasz świąteczny

 

12 marca

wtorek

Kl. 0-III - budynek Świętojańska

 

Zebranie

12 marca

wtorek

Kl. IV-VIII godz.17.30

Budynek Al. Kalin

Zebranie. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII – informacje o procedurach i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

13 marca

środa

Klasy IV-VI godz. 17.30

Budynek Świętojańska

Zebranie

7 maja

wtorek

Kl. 0-III - budynek Świętojańska

 

Zebranie informacyjne o proponowanej ocenie opisowej, proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

7 maja

wtorek

Kl. IV-VIII godz.17.30

Budynek Al. Kalin

Zebranie informacyjne o proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu

8 maja

środa

Kl. IV– VI budynek Świętojańska

 

 

Zebranie informacyjne o proponowanych ocenach, o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniu.

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl