zgaś światło

Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie wyboru ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUZ

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy wejść w link:

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl