zgaś światło

 Dostępność cyfrowa

Dotyczy strony http://sp1piaseczno.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1piaseczno.pl

 

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr. 1 im. Józefa Piłsudskiego

ul. Świętojańska 18

05-500 Piaseczno

tel. 22 756-22-85

      22 726-71-57

      22 757-05-15

      22 757-05-16 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-03-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
 • przycisk powiększenia zmienia tylko zawartość artykułu,
 • przyciski powiększenia są widoczne.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Kontrast treści w stosunku do tła w większości jest prawidłowy.
 • Serwis jest prawidłowo wyświetlany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
 • Teksty artykułów i kontrasty są wyraziste.
 • Większość artykułów jest wyrównana do prawej strony.
 • Elementy graficzne posiadają opis alternatywny.
 • Strona posiada Certyfikat SSL.
 • Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny, a w wersji kontrastowej jest dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Orepuk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon: 22 757-05-15.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dotyczy strony http://sp1piaseczno.biposwiata.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1piaseczno.biposwiata.pl

 

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr. 1 im. Józefa Piłsudskiego

ul. Świętojańska 18

05-500 Piaseczno

tel. 22 756-22-85

      22 726-71-57

      22 757-05-15

      22 757-05-16 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-05-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-02-15

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Zmieniać wielkość czcionki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Kaczor , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon: 227562285.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Informacja o dostępności architektonicznej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie mieści się w dwóch budynkach. Siedziba główna znajduje się w Piasecznie przy ulicy Świętojańskiej 18. Drugi budynek znajduje się w Piasecznie przy Alei Kalin 30.

Budynek przy ulicy Świętojańskiej 18 w Piasecznie.

Do budynku przy ulicy Świętojańskiej 18 od strony północnej  można dojść od centrum miasta ulicą Kościuszki  do Ronda „Solidarności”, a następnie ulicą Świętojańską. Od centrum miasta można dojechać do „Ronda Solidarności” autobusem  nr 727 i 724 ( przystanek „Ośrodek  Kultury”). Od strony  Alei Kalin ulicą Świętojańską kierując  się na północ.

Trzykondygnacyjny, jasny (w kolorze żółtym z brązową podmurówką) budynek widoczny jest z daleka, stoi frontem do ulicy Świętojańskiej. Posesja szkolna jest ogrodzona. Na teren można wejść tylko furtką od ulicy Świętojańskiej.

Budynek główny częściowo dostosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • chodniki i dojścia do budynku pozbawione są przeszkód terenowych oraz różnic wysokościowych i są oświetlone,
 • brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • na terenie posesji szkolnej brak oznaczeń ciągów żebrowanych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • wejście ( A) - główne  posiada schody i wyposażone jest w podjazd o niskim nachyleniu, umożliwiający wjazd,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • przy drzwiach wejściowych (A) w widocznym miejscu i na wysokości 75 cm. umieszczony jest dzwonek ,  drzwi bezprogowe,  
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabowidzące,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem,
 • przy wejściu głównym dostępny jest pracownik szkoły ( recepcja), który służy pomocą klientom oraz prowadzi rejestr interesantów,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych, nie ma również pętli indukcyjnej lub innego systemu,
 • w budynku można skorzystać z pomocy pracownika merytorycznego oraz z tłumacza języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego nie można skorzystać zaś z tłumacza polskiego języka migowego,
 • w budynku znajduje się winda, którą można dojechać na każdą kondygnacje, wyposażona w telefon,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się w korytarzu przy sali gimnastycznej, blisko wejścia (A) po lewej stronie, pomieszczenie wyposażone jest w poręcze,
 • wszystkie korytarze szkolne mają minimum 2,40  m szerokości, korytarze bez zbędnych przeszkód architektonicznych,
 • korytarze są dzielone na strefy przeciwpożarowe, klapę dymną,  dźwiękowy system powiadamiania  drzwi przeciwpożarowe  zamykają się automatycznie,
 • drzwi do pomieszczeń szkolnych mają 100 cm szerokości,
 • w szkole żywienie dzieci dostosowane jest do obowiązujących przepisów, podawane są do publicznej wiadomości zakresy alergenów występujących w żywności, żywieni są również uczniowie bezglutenowi, ze skazą białkową oraz nietolerujące laktozy,
 • budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne,
 • personel szkolny przeszkolony jest w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dyżury pełni również pielęgniarka.

 

Budynek przy Alei Kalin 30 w Piasecznie.

Do budynku przy Alei Kalin 30 od strony północnej  można dojść od centrum miasta ulicą Kościuszki  do Ronda „ Solidarności, a następnie dojść  ulicą Świętojańską do Alei Kalin lub ulicami Czajewicza i Szpitalną dojść do Alei Kalin. Od centrum miasta można dojechać do” Ronda Solidarności” autobusem  nr 727 i 724 ( przystanek „ Ośrodek  Kultury”) lub autobusem  P 2  ( przystanek naprzeciwko furtki szkolnej). Od strony zachodniej i wschodniej można dojść do Szkoły Aleją Kalin.

Dwukondygnacyjny, jasnoróżowy  budynek widoczny jest z daleka, stoi frontem do  Alei Kalin. Posesja szkolna jest ogrodzona, na teren można wejść od Alei Kalin furtką na wprost wejścia głównego oraz furtką od strony parkingu szkolnego i bramą wjazdową od ulicy Wrzosowej.

Budynek przy Alei Kalin tylko  częściowo dostosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • chodniki i dojścia do budynku pozbawione są przeszkód terenowych oraz różnic wysokościowych, oświetlone,
 • wejście  główne  posiada schody i wyposażone jest w podjazd o niskim nachyleniu, umożliwiający wjazd osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • wejście od strony boiska szkolnego również wyposażone jest w podjazd o niskim nachyleniu, umożliwiający wjazd do budynku,
 • wejścia nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • na terenie posesji szkolnej brak oznaczeń ciągów żebrowanych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przy drzwiach wejściowych ( w widocznym miejscu i na wysokości 145 cm. umieszczony jest dzwonek ,  drzwi są bezprogowe,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabowidzące,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem,
 • przy wejściu głównym dostępny jest pracownik szkoły (recepcja), który służy pomocą klientom oraz prowadzi rejestr interesantów,
 • w budynku przed częścią administracyjną wydzielone jest miejsce dla oczekujących interesantów,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych, nie ma również pętli indukcyjnej lub innego systemu,
 • w budynku można skorzystać z pomocy pracownika merytorycznego oraz z tłumacza języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego nie można skorzystać zaś z tłumacza polskiego języka migowego,
 • w budynku nie ma windy,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się w korytarzu przy sali gimnastycznej, pomieszczenie wyposażone jest w poręcze,
 • większość korytarzy szkolnych ma minimum 220 cm  szerokości, korytarz prowadzący do sali gimnastycznej ma szerokość 150 cm, korytarze bez zbędnych przeszkód architektonicznych,
 • na korytarzach szkolnych na posadzce zastosowano kontrastowe barwy między posadzką a ścianą,
 • korytarze są dzielone na strefy przeciwpożarowe,   
 • drzwi do pomieszczeń szkolnych mają 90 cm szerokości,
 • w szkole żywienie dzieci dostosowane jest do obowiązujących przepisów, podawane są do publicznej wiadomości zakresy alergenów występujących w żywności, żywieni są również uczniowie bezglutenowi, ze skazą białkową i nietolerujący laktozy,
 • budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne,
 • personel szkolny przeszkolony jest w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dyżury pełni również pielęgniarka.

 

 

 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl